Onze geschiedenis


De geschiedenis van onze parochie (en onze stad) telt vele eeuwen. Zo stond er in de eerste helft van de 13e eeuw een kerk in Steenbergen. Rond 1510 werd die oude kerk vervangen door een nieuwe, toegewijd aan de H.Jacobus. Die stond op de plaats, waar nu de protestante kerk staat.

Jacobuskerk

De st. Jacobuskerk


Tijdens de 80-jarige oorlog kwam Steenbergen onder vuur te liggen. De St. Jacobuskerk werd ontluisterd en als legerloods ingericht. Rond 1820 werd die oude kerk afgebroken en vervangen door de huidige protestante kerk. In al die tijd moesten de katholieken het zonder kerk en zonder eigen pastoor doen. Zo bleef dit ook na de 80-jarige oorlog nog jaren het geval. Steenbergen was aangewezen op Lepelstraat en Heerle. Toen in 1679 pastoor Jacobus Kerckers naar Steenbergen kwam, vestigde hij zich voorlopig buiten de stad in een huis op de Welberg, waar een schuur als kerk diende. Pas in oktober 1707 kon pastoor Kerckers een schuilkerk aan de Kleine Kerkstraat in gebruik nemen, die hij toewijdde aan de heilige Gummarus. Oogluikend werd de katholieke eredienst binnen de standswallen toegestaan. In 1831 hebben de Steenbergenaren midden op de markt een kerk gebouwd.
Oude Gummaruskerk
De oude st. Gummarus kerk


Rond 1900 werd een grotere kerk gewenst, die opgetrokken werd achter de bestaande. Ze werd ontworpen door architect Pierre Cuijpers. Ze is geori?nteerd: dat wil zeggen, dat het altaar aan de oostzijde staat en wij met ons gezicht naar het oosten gekeerd bidden. Op 14 juli 1903 kwam Mgr. Petrus Leijten, toenmalig bisschop van Breda, de nieuwe St.Gummaruskerk inwijden. Maar aan het eind van de tweede wereldoorlog ? op 30 oktober 1944 ? werd de toren en daarmee ook het kerkgebouw door de bezetters op hun aftocht verwoest. Om kwart over vier viel de klap: een trieste puinhoop bleef over.

Verwoesting tijdens de oorlog

De verwoeste kerk

De parochianen zochten hun toevlucht in de kapel van de zuster van het Steenbergse ziekenhuis en later konden ze terecht in een noodkerk. Het herstel werd ter hand genomen en in 1949 kon de kerstnacht weer gevierd worden in de kerk. In 1960 werd de toren herbouwd en zo hoort onze St. Gummaruskerk weer tot het vertrouwde beeld in onze stad. Al van verre kun je haar silhouet zien, dat Steenbergen in het West-Brabantse markeert.

Nieuwe Gummarus

De Gummarus kerk bepaalt weer het stadsbeeld


Wetenswaardigheden: