Kerkberichten St. Gummarus te Steenbergen, dd. 6 december.
                                                                                  
Personalia: de overledenen die wij in ons gebed gedenken zijn: Toon v.d. Riet; Trudy van Nijnatten  – v.d. Enden, Riet Vriens – Hector.
 
Er is een voornemen om vanaf 1 januari de zondagviering van 9.30 uur te verplaatsen naar zondag 11.00 uur. Als u hierop wilt reageren kunt u contact opnemen met iemand van het pastoraal team of een bestuurslid van de parochiekern commissie.
 
Misintenties: Wilt u een misintentie aanvragen? Gelieve dit minstens een week van tevoren (ivm tijdige plaatsing in de krant) door te geven bij het secretariaat (zie gedeelte Sint Annaparochie) of via de website. De prijs voor het aanvragen van een misintentie is 11,00 euro.
 
Soms is niets zeggen
het beste antwoord.
 
 
Kerkdiensten:  jaarcyclus B.
Zaterdag 5 december: pastoor H. de Kort en pastor L. Robijn.
Adrie Koopmans en overleden familie; Bertus Suijkerbuijk (ophalen kruisje)
 
Zondag 6 december 9.30 uur:  pastoor H. de Kort.
Maria de Baar – Veraart; familie Uitdewilligen- van Bergen; overleden leden KBO; overleden ouders Testers - van de Riet; jaargetijde Maria Huijsmans van de Riet.

Maandag 7 december 19.00 uur: pastor S. Chazhoor