Moeder Maria

Bij veel mensen heeft zij een speciaal plaatsje in het hart.

Vele, vele kaarsjes worden er per dag bij Moeder Maria ontstoken.
Je kunt zeggen ... wat maakt het nu uit, zo'n kaarsje?

Maar een brandend kaarsje drukt verbondenheid uit met degene waar zij voor bedoeld is.
Even een kaarsje opsteken bij Maria voor een spoedige genezing!

Even een kaarsje bij Maria opsteken voor het welslagen van een operatie!
Even een kaarsje opsteken voor een kleinkind dat examen moet doen!
Een kaarsje voor een dierbare overledenen .
..

Zo kun je voor vele intenties kaarsjes bij Maria laten branden.

Moeder Maria ... een moeder tot wie we ons altijd mogen richten
wanneer we de weg kwijt zijn,

ons alleen of eenzaam voelen,

wanneer het tegenzit,

ons ziek of ellendig voelen.

Maar ook wanneer we blij zijn en ons geluk willen delen.
We mogen onze dankbaarheid tot haar uitspreken
,
doordat zij ons rust, veiligheid en geborgenheid biedt.

Maria ... voor veel mensen is zij speciaal.

Zou dit komen, omdat we zoveel van onszelf in Maria herkennen?

Het leven van Maria ging, net als bij ieder van ons, ook niet altijd over rozen.

Zij kreeg een Zoon, Jezus, en Maria heeft zich om deze bijzondere Zoon veel zorgen gemaakt.

 

Ook wij mensen, hebben soms veel zorgen.

Soms hebben we veel verdriet en lijden te dragen.
Misschien zelfs wel eens veel
.

Maria heeft haar leed gedragen.

Zelfs staande onder het kruis, met daaraan haar eigen kind, bleef ze bij Hem.

Ze liep niet weg van haar verdriet.

Ze bleef volhouden ... ook in moeilijke tijden.
Zo kan zij voor ons een voorbeeld zijn.

Laten ook wij proberen vol te houden als het ons tegenzit in het leven ... net zoals Maria dit
heeft gedaan!

Maria ... een belangrijke vrouw.voor vele mensen.
Maria die onze voorspraak mag zijn bij God.
Maria ..
.. de gezegende onder de vrouwen.

Moeder Maria, ... een vrouw om van te houden!
Maria, ons lieve vrouwke ... wees gegroet!

Wilhelmien Franken