Huwelijk:
Geruime tijd voor de huwelijkssluiting neemt u contact op met de pastoor voor de kerkelijke ondertrouw en de kerkdienst. Bij "gemengde" huwelijken zijn wij bereid tot advies en medewerking aan een oecumenische viering.