Pastoraal gesprek:
Wie een pastoraal gesprek wenst, kan dit regelen. Het initiatief ligt bij u en dan maken we een concrete afspraak bij u thuis of in de pastorie.