Communiewerkgroep Maria Regina

Daar in de praktijk bleek dat de voorbereidingen voor de communie toch wel heel veel extra tijd in beslag namen van de leerkrachten van groep 4 is er een communiewerkgroep opgericht. De werkgroep bestaat uit de volgende leden: De pastoor, de leerkrachten van groep 4 en een 7 tal ouders van leerlingen van de Maria Regina school. Het doel van de werkgroep is om samen met de ouders de communicanten zo goed mogelijk voor te bereiden op de Eerste Heilige communie. Al snel wanneer het nieuwe schooljaar begint komt de communiewerkgroep samen om met de eerste voorbereidingen voor de communie te beginnen. Meestal vindt eind januari/ begin februari de ouder/infoavond plaats en na deze avond starten in overleg met de ouders van de communicanten de volgende werkgroepjes. ( In deze werkgroepjes zit ook altijd iemand van de communiewerkgroep die het aanspreekpunt is van dit werkgroepje).

1. Werkgroep presentatiedienst.
Tijdens de bijeenkomsten van deze werkgroep wordt door de aanwezigen nagedacht hoe de communicanten tijdens de presentatiedienst zich in de kerk gaan presenteren.

2. Werkgroep muziek.
Tijdens deze bijeenkomsten wordt door de aanwezigen nagedacht over alle muzikale Intermezzo’s ( buiten de liedjes van de communicanten) bijv. een lied door de ouders en/of broertjes, zusjes en/ of andere klasgenootjes. De liedjes die de communicanten tijdens de dienst zullen gaan zingen worden op school aangeleerd door een van de leerkrachten.

3. Werkgroep versieringen.
Medewerkers van deze werkgroep denken en helpen mee met alles wat te maken heeft met de aankleding en versiering van de kerk.

Zoals U ziet is de communiewerkgroep een groot deel van het schooljaar zeer actief bezig met de voorbereidingen voor de communicanten. We hopen dan ook dat de werkgroep nog vele jaren vol enthousiasme zal voortbestaan. Nieuwe leden zijn dan ook altijd welkom. 

Namens de communiewerkgroep: Josefien van Dijk Tel: onbekend, volgt nog