Koorgroep St. Gummarus

 

Het dameskoor, ongeveer 16 leden, en het herenkoor, ongeveer 11 leden, vormen samen de koorgroep van de Sint Gummaruskerk. De koorgroep zingt naast de eucharistieviering op zondagochtend ook de rouw- en trouwmissen. Het is niet verplicht aan beide activiteiten deel te nemen. Men kan er voor kiezen om alleen te zingen tijdens rouw- en trouwmissen of alleen tijdens de eucharistieviering op zondagochtend. Daarnaast is er een gregoriaans herenkoor, gevormd door enkele leden van het herenkoor. Ook treden enkele koorleden als cantor (voorzanger) op. Alle koren staan sinds 2012 onder leiding van Patrick Goverde, die naast dirigent ook organist is.

Het repertoire bestaat naast samenzangliederen uit meerstemmige gezangen, zowel in de Nederlandse als in de Latijnse taal. Het koor heeft de rol van promotor van de samenzang. Meestal wordt wekelijks afwisselend Nederlands en Latijns repertoire gezongen. Ook wordt er enkele keren per jaar in een andere kerk gezongen, zoals in Zegge of Lier (B).

De repetities worden gehouden in de Sint Gummaruskerk op donderdagavond van 19.30 tot 21.00 uur. In de zomervakantie wordt er niet gerepeteerd. Op elke eerste donderdag van de maand wordt er na afloop van de repetitie een kopje koffie of thee gedronken in de Vincentiuszaal. Het koor heeft ook een eigen blad, De Zijbeuk. Deze verschijnt tweemaal per jaar met veel wetenswaardigheden over het koor en de liturgie.

Zowel het dames- als het herenkoor organiseert jaarlijks n of meerdere uitstapjes. Rond de feestdag van de heilige Cecilia (rond 22 november) wordt steeds een gezamenlijke feestavond gehouden.

Het koor is naarstig op zoek naar nieuwe leden, vooral dames. Maar ook heren zijn van harte welkom.
Belangstellenden worden uiteraard vrijblijvend vriendelijk uitgenodigd om eens te komen luisteren als het koor repeteert. Kom de sfeer eens proeven! 
U kunt ook contact opnemen met de voorzitster van het dameskoor Joke Hoetelmans, telefoonnummer 0167-857459, of met de vicevoorzitter van het herenkoor Henk Meeuwissen, telefoonnummer 0167-564082.