Parochieraad

De parochieraad is geen bestuursorganisatie maar wil een klankbord zijn tussen de pastoor en de leden van de parochie. Op de vergaderingen doet de pastoor mededelingen betreffende het kerkelijke gebeuren en vraagt, indien nodig, om advies. De leden van de parochieraad komen op hun beurt met punten vanuit de parochie en bespreken die met de pastoor. Verschillende leden zitten ook in werkgroepen van de parochie, zodoende blijft de parochieraad op de hoogte van wat er in de parochie gebeurt.

Voorzitter: dhr. A.Hommel      tel: 06-53802394
Secretaris: mevr. E.Verbeek   tel: 0167-566886