Catechese met volwassenen

Catechese met volwassenen, wat houdt dat in?

Vroeger verstond men onder catechese, het onderricht geven in de kerkelijke leer.
Tegenwoordig wordt daar breder over gedacht en is het meer het zoeken naar geloofswaarden die richting en zin geven aan ons bestaan. Deze geloofswaarden zoeken we met name in de christelijk traditie, de bijbel en de eigen spiritualiteit. Tevens wordt er zoveel mogelijk ingespeeld op levensvraagstukken en actuele zaken binnen onze samenleving en de wereld waarin wij leven.
Catechese met volwassenen staat voor geestelijke groei, voor verbreding en verdieping van het eigen geloven.

De werkgroep van de catechese

Bij de regionale werkgroep volwassenencatechese Steenbergen zijn zes parochies aangesloten. In de werkgroep zitten mensen die deze parochies vertegenwoordigen. Daarnaast zijn er in de werkgroep ook mensen die zich zeer betrokken voelen bij de catechese.Gezamenlijk wordt er in de werkgroep nagedacht over de inhoud en het vormgeven van catechese. Sommigen van hen zorgen tevens voor o.a. koffie en thee tijdens bijeenkomsten. Er zijn twee vaste begeleidsters uit de werkgroep die de bijeenkomsten verzorgen. Momenteel bestaat de werkgroep uit tien mensen.

Het vormgeven van catechese

Over het algemeen hebben we één project per jaar dat uit vier bijeenkomsten bestaat. Projecten die we zoal hebben gedaan zijn: In levende lijven, Rituelen en symbolen, Maria, beelden van een vrouw, Levensbalans, En de Geest zweefde over de wateren (over spiritualiteit), De religies van Abraham (over jodendom, christendom en islam), Waarden en normen en de Tien Geboden, Christendom door de eeuwen heen.
Deze projecten zijn deels informatief met daarnaast de nodige ruimte om gezamenlijk erover na te denken. In een open sfeer worden de diverse onderwerpen met elkaar besproken. Daarbij is het belangrijk dat ook de nodige ruimte aan elkaar wordt gegeven. Op een creatieve manier proberen we tevens bij de diepere spirituele laag of het mysterie stil te staan of eventueel stil te worden. Bij voorkeur worden de projecten van vier bijeenkomsten in het najaar gegeven. In het voorjaar zijn er twee bijeenkomsten. Hierin worden eventuele onderwerpen uit een eerder gegeven project uitgediept zoals: De Tien Geboden, wegen van herinnering. Of er zijn uitstapjes, zoals wedat gedaan hebben naar een synagoge en een moskee n.a.v. het project De religies van Abraham of het begijnhof n.a.v. het project Christendom door de eeuwen heen. Af en toe hebben we ook gastsprekers.

Is catechese wat voor u ?

Hoewel catechese vanuit de katholieke kerk wordt georganiseerd, zijn uiteraard ook niet-katholieken en degenen die niet kerkelijk zijn van harte welkom! War wij u willen bieden is een vorm van catechese die op boeiende wijze het geloven meer kleur en diepgang geeft, staande in de wereld van nu.

Inlichtingen

Voor verdere inlichtingen kun je terecht bij:
Rina Ridderhof           Tel. 0167-565186 rinaridderhof@hotmail.com
Yvonne van Deursen   Tel. 0167-560226 stoof-deursen@tref.nl

(begeleidsters catechese met volwassenen regio Steenbergen)