Ziekenzorg:

Als u doorgeeft dat iemand ziek is wordt hij thuis of in het ziekenhuis bezocht door de pastoor, diaken, pastoraal werker of vrijwillig(st)ers. N.B.: omwille van de wet van de privacy, mogen wij niet ongevraagd in het ziekenhuis op bezoek komen. Indien u bezocht wilt worden neem dan contact op met de pastorie of geef uw bericht door via het meldingenformulier.