29 juli
H. Marta
Gedachtenis


Martha van Bethanië was samen met haar zus Maria en broer Lazarus bevriend met Jezus. Martha wordt genoemd in het Evangelie van Lucas en van Johannes. Ze is het prototype van de bedrijvige gelovige. Haar zuster Maria staat daarentegen voor de contemplatieve gelovige, omdat zij - liggend aan de voeten van de Heer - luistert naar Diens woorden. "Martha, Martha, wat maak je je bezorgd en druk over veel dingen. Slechts één ding is nodig. Maria heeft het beste deel gekozen, en het zal haar niet ontnomen worden, " zegt Christus (Lc 10:38-42). Volgens een legende zou Sint Martha in Zuid-Frankrijk het monster Tarasque, dat mensen verslond die de Rhône over wilden steken, met wijwater en een kruisteken hebben getemd.